Normandie med Sylfest Lomheim

21. mai – 28. mai  2020.

Historie – kultur – folkeliv.

For oss nordmenn er det verdt å merkje seg at namnet Normandie tyder mennene frå nord. Saman med vikingar grunnla høvdingen Gange-Rolv hertugdømet Normandie i 911, og først i 1204 tok den franske kongen området tilbake. Denne historia og Den andre verdskrigen med D-dagen vil du høyre mykje om.


På turen besøkjer vi blant anna den eventyrlege klosterøya Mont St. Michel, det berømte Bayeux-teppet,  den vakre hagen til målaren Claude Monet og dei mange minnesmerka frå Den andre verdskrigen. Turen blir avslutta med to netter i Paris, og på den siste dagen får vi gjennom guida busstur og nokre stopp med oss dei viktigaste attraksjonane i byen.
Vi er så heldige å ha med den kjende professoren og språkmannen Sylfest Lomheim som den eine reiseleiaren og guiden. Han kjenner Normandie godt sidan han underviste på universitetet i Caen i tre år. Den andre reiseleiaren og guiden er historikaren Rasmus Sunde.

Status:
Fullt

Dagsprogram

Atterhald om endringar

Torsdag 21.05
Avreise frå Oslo og Bergen på føremiddagen med eventuelle tilknytingar frå andre byar på førespurnad. Vi er framme på flyplassen Charles de Gaulle i Paris tidleg ettermiddag.
På vegen til Rouen fortel fagguide Sylfest Lomheim og reiseleiar Rasmus Sunde om Normandie generelt og om historia og språket til denne regionen med sterke røter til Norge og vikingane. Vel framme i byen sjekkar vi inn på hotellet vårt.
Kvelden blir avslutta med fellesmiddag på ein restaurant som ligg like ved hotellet, der vi får eit eige lokale berre for reisegruppa. Her kosar vi oss med god mat og drikke, allsong under leiing av Sylfest og elles oppfordrar vi deltakarane til å komme med gode historier.

(M)

Fredag 22.05
Vi bruker heile dagen i Rouen og startar med ei historisk vandring. Få byar kan vise til ei så spennande historie som Rouen. For oss nordmenn er det verdt å merkje seg at namnet Normandie tyder mennene frå nord eller nordbuarane. Saman med vikingar frå Danmark og Norge grunnla høvdingen Gange-Rolv hertugdømet Normandie i 911. Først i 1204 tok den franske kongen området tilbake. Dei fleste av vikingane her var nok danskar, og i mellomalderen vart Rouen kalla for Danskebyen. Likevel meiner mange historikarar at Gange-Rolv var son til Ragnvald Mørejarl. Under guideturen ruslar vi rundt om i Gamlebyen som er som eit stort utandørs museum. Her finn vi smale gater med pittoreske bindingsverkshus og mange kyrkjer med spesielle klokketårn. Byen er likevel mest kjend for den store, gotiske katedralen, Notre Dame de Rouen. Målaren Claude Monet har gjort sitt til at katedralen er vorten verdskjend. Han målte katedralen i ulike årstider, og ved det fekk han fram mange fargenyansar. Inne i katedralen finn vi sarkofagen til Gange-Rolv og andre vikinghertugar. Elles skal vi sjølvsagt sjå statuen av Gange-Rolv eller Rollo, som han vart kalla i Normandie.

Byen er også kjend fordi den franske heltinna, Jeanne d’Arc, vart dømd for kjetteri i 1431 og brend levande på marknadsplassen Place du Vieux Marché. I 1979 vart det bygd ei moderne kyrkje her til minne om ungjenta som kjempa tappert mot engelskmennene under Hundreårskrigen. Ho har seinare vorte den viktigaste helgenen i Frankrike. Denne kyrkja kikkar vi på før vi går vidare gjennom gågata Rue du Gros-Horloge. Dette er den mest populære og travle gata i Rouen. Her ligg bindingsverkshusa på rekkje og rad, og her finn vi renessansepaviljongen med den berømte klokka Gros-Horloge, som er kjennemerket til byen. Lunsj på eiga hand.

Resten av ettermiddagen er til fri disposisjon. Rouen kan elles by på fleire interessante museum, spesielt eit smijernsmuseum som held til i ei kyrkje frå 1400-talet. Vi kan også føreslå Musée des Beaux-Arts som har mange kunstverk av kjende europeiske målarar. Elles kan vi nemne Musée de la Ceramique – keramikkmuseet.

Middag på eiga hand om kvelden. Dei som ønskjer det, kan gå saman med reiseleiarane til gode restaurantar.

(F)

Laurdag 23.05
Avreise frå hotellet på morgonen. Bussen tek oss gjennom skiftande og frodig landskap som blir rekna som ein av dei vakraste regionane i Frankrike. Vi køyrer først ut til kysten med besøk i Honfleur. Dette er ein svært sjarmerande by på rundt 8000 innbyggjarar, blant anna fødebyen til komponisten Erik Sate. Reiseleiarane viser her dei største attraksjonane. Særleg er kyrkja Sainte-Catherine verdt eit besøk. Det er ei imponerande trekyrkje frå 1400-talet som er bygd som to skip snudd opp ned. Elles gir vi oss god tid i byen, ruslar rundt i dei idylliske smågatene og et gjerne lunsj på ein av dei mange trivelege restaurantane ved hamna

Etterpå dreg vi vidare til Caen som var residensbyen til Vilhelm Erobraren. Caen er ein av byane i Frankrike som vart mest bomba og øydelagd under krigen. Få av dei gamle bygningane stod att etter krigen, men i sentrum finn vi to markante monument frå Vilhelm si tid, nemleg  restane av borga hans og den flotte katedralen Abbaye aux Hommes. Byen er nydeleg restaurert med vakker arkitektur og koselege gågater.

Vi legg opp til eit besøk på det store krigsmuseet Caen Mémorial for dei som ønskjer det (mot tillegg). Dette er eit informativt og godt krigsmuseum som fokuserer på 2. verdskrig, men fortel også om 1. verdskrig og Den kalde krigen. Her får vi sjå ein film på 25 min. som handlar om invasjonen i Normandie. Mottoet for museet er: Aldri meir krig!

Etter besøket i Caen køyrer vi frå museet via sentrum av Caen til byen Bayeux som er ein idyllisk småby med ca. 15.000 innbyggjarar. Vi sjekkar inn på hotellet vårt, der vi skal bu i tre netter.

På kvelden blir det fellesmiddag på hotellet. Gruppa har eige rom for middagane, og vi legg vekt på at vi skal kunne underhalda kvarandre med song, gode historier og vitsar. Sylfest har med gitaren sin og leiar allsongen.

(F,M)

Søndag 24.05
Heile denne dagen nyttar vi på minnesmerka frå invasjonen i Normandie. Vi startar frå hotellet i Bayeux og køyrer nordover til landgangsstrendene for D-dagen 6. juni 1944. Første stopp er Pegasus Brigde like nord for Caen. Deretter stoppar vi i den vesle byen Hermanville-sur-Meir, der vi finn Orlogsgasten. Denne statuen er eit minnesmerke over nordmenn som fall i Normandie under krigen. Derifrå køyrer vi langs landgangsstranda til Arromanches. Her kan dei som vil, sjå ein 360 graders film frå D-dagen og elles besøkje Landgangsmuseet. Ein kan også berre rusle rundt i den vesle byen, og tida er også inne for lunsj på eiga hand. Til slutt køyrer vi langs stranda til Omaha der dei hardaste kampane rasa på D-dagen. Her stoppar vi på den amerikanske krigskyrkjegarden før vi køyrer vidare til Pointe du Hoc der tyskarane hadde sterke kystartilleristillingar. Før vi returnerer til Bayeux, køyrer vi innom den tyske krigskyrkjegarden.

Om kvelden er det felles middag på den koselege lokale restauranten, L’Assiette Normande, som ligg like ved katedralen.

(F,M)

Måndag 25.05
Denne dagen skal vi vere i Bayeux, og dette er ein by med mykje historie. Bayeux var svært sentral i vikingtida, og her snakka dei truleg det felles norrøne språket aller lengst. Son til Gange-Rolv, Vilhelm Langspjut, som Snorre Sturlason kalla han, var fødd her. På vandreturen startar vi ved hotellet og går først til den lokale marknaden og ser på det yrande folkelivet. Etterpå vandrar vi vidare gjennom dei små gatene til de Gaulle-plassen. Det var nettopp her Charles de Gaulle kom tilbake frå England i juni 1944 og proklamerte det frie Frankrike. Like i nærleiken finn vi den storslegne og vakre domkyrkja Notre Dame.

Etter å ha sett og høyrt om katedralen, er det tid for lunsj på eiga hand. Vi møtes att ved hovudinngangen til katedralen for å gå vidare til museet der vi finn det verdsberømte Bayeux-teppet. Dette meisterverket skildrar Vilhelm Erobraren si hærtaking av England frå planlegginga til det avgjerande slaget og hyllinga som konge over England. Det var halvbror av Vilhelm, biskop Odo av Bayeux, som ville dekorere den nybygde domkyrkja i Bayeux med eit veggteppe. Han fekk ei gruppe fengsla anglosaksarar til å brodere sjølve linteppet som har 56 ulike scener, er 70 meter langt og ein halv meter breitt. Museet har elles ei stor samling gjenstandar og illustrasjonar frå vikingriket i Normandie. Vi får også sjå ein film om historia til Bayeux-teppet.

Ettermiddagen er til fri disposisjon. Bayeux har mange museum, og for dei historieinteresserte kan vi nemne Musée Mémorial de la Bataille de Normandie (Minnemuseet for slaget om Normandie) og Mémorial du Général de Gaulle.

Om kvelden er det middag på eiga hand. Reiseleiarane gir råd om fleire gode alternativ.

(F)

Tysdag 26.05
Etter ein tidleg frukost sjekkar vi ut frå hotellet og startar på tur til Mont St. Michel. Dette klosterkomplekset med kyrkja og klosteret på toppen av den vesle, pyramideliknande øya må berre opplevast. I Berlitz Store Reiseguider om Frankrike står følgjande: Uansett trosretning bør man en eller annen gang ta en pilegrimsferd til denne kristendommens høyborg.

Tidlegare kunne ein berre gå tørrskodd til øya ved fjære sjø, men no er det bygd veg. Vi gir oss god tid her. Dei fleste i gruppa vil gjerne få med seg klosteret og kyrkja på toppen av øya. Andre i gruppa vil kanskje berre rusle rundt på eiga hand. Her er det mange småbutikkar, museum og restaurantar i dei tronge gågatene, og vi tek lunsj på eiga hand. Avreise frå Mont St. Michel tidleg om ettermiddagen i retning mot Paris. På bussturen vil reiseleiarane fortelje fragment av fransk historie, politikk og ymse institusjonar.

I den vesle byen Giverny stoppar vi og går gjennom den berømte og praktfulle hagen til målaren Claude Monet. Her gir vi oss god tid og besøkjer også heimen hans, der vi kan sjå mange av kunstverka hans.

Vi køyrer vidare til Paris der vi tek inn på hotellet vårt som ligg på flyplassen. Då er det tid for middag på eiga hand på restauranten på hotellet.

(F)

Onsdag 27.05
Etter frukost på hotellet vårt, blir det guida busstur i verdsbyen Paris med Sylfest for å sjå dei største attraksjonane som blant anna Eiffeltårnet, Louvre, Invalidedomen, Triumfbogen og Champs-Élysées. Vi har ein lang stopp i sjarmerande i Latinerkvarteret og et lunsj på ein av dei mange fortausrestaurantane. Etter lunsjen går vi den korte vegen for å sjå ei av verdas vakraste kyrkje, nemleg katedralen Notre Dame de Paris. Det blir også litt tid til å rusle rundt i det spennande området for å sjå på det pulserande folkelivet.

Ut på ettermiddagen blir det vidare guiding med buss rundt om i Paris. Vi køyrer til hotellet vårt der det om kvelden blir avslutningsmiddag i eit eige rom.

(F, M)

Torsdag 28.05  
Hotellet ligg på flyplassen, og minibussar frå hotellet køyrer oss til flyplassen. Avreise til Bergen og Oslo om morgonen/føremiddagen.

(F)