I Jesu fotefar med Sylfest Lomheim

8.-14. april 2021.

Sylfest Lomheim blir kjentmannen vår på turen til dette spennande området. Han har skrive boka Adam og Eros, med historier om ord og uttrykk frå bibel og mytologi, så her blir det mange underhaldande anekdotar. Lomheim tek oss med på ei innhaldsrik reise til alle dei kjende stadane frå bibelsoga, som klagemuren, Salomos tempel, Via Dolorosa, Golgata, Jesu grav, Pilatus sin residens, Sions berg, Tempelhøgda med Al-Aqsa moskeen i Jerusalem. I tillegg blir det dagsturar til blant anna Nazaret, Jeriko, Betlehem, Daudehavet og Kapernaum. Og sjølvsagt blir det lunsj med fisk på menyen ved Genesaretsjøen.

Pris frå:
19 950,-
Dagar:7
Inkludert:
Flyreisa Oslo - Tel Aviv t/r (tilknyting frå andre byar mot tillegg ved førespurnad)
Busstransport i Israel, slik det går fram av turprogrammet
6 overnattingar med frukost på eit godt hotell (fire stjerner)
Fem middagar inkludert
Ein lunsj inkludert
Inngangsbillettar til En Gedi
Inngangsbillettar til Masada
Inngangsbillettar til Qumran
Inngangsbillettar til bading i Daudehavet
Inngangsbillettar til Holocaust museet
Sylfest Lomheim er med som guide på heile turen og er aktivt med gruppa frå morgon til kveld
Reiseleiar frå Fotefar Temareiser

Ikkje inkludert:
Tilknyting frå/til andre byar i Norge
Enkeltromstillegg
Måltid utover det som står i programmet
Tips
Drikke

Minimum tal deltakarar er 20 personar
Maksimum tal deltakarar er 50 personar
Bestill reise

Dagsprogram

Atterhald om endringar

Torsdag 8. april - Avreise til Tel Aviv og Jerusalem
Reisa startar frå Oslo. Vi er framme i Tel Aviv om kvelden. I Tel Aviv ventar bussen vår, som så køyrer oss til hotellet i Jerusalem. Hotellet ligg sentralt, i den vestlege delen av byen. Vi bur på same hotellet under heile opphaldet.

Fredag 9. april - Olivenberget og gamlebyen i Jerusalem
Etter ein god frukost køyrer bussen vår oss austover til Olivenberget, aust for sentrum i Jerusalem. (Det norske ’Oljeberget’ er ei misvisande omsetjing). Frå Olivenberget ser vi rett vestover, ut over heile gamlebyen i Jerusalem. Gamlebyen er i dag delt inn i fire kvartal - det jødiske, det muslimske, det armenske og det kristne. Olivenberget har i hovudsak vore ein jødisk gravplass opp gjennom historia, og nokre graver der har opphavet sitt frå før Jesu tid. Framleis i dag blir åsen brukt som gravstad. Frå Olivenberget vandrar vi ned til bymuren som ligg rundt det historiske Jerusalem. Vi går inn i gamlebyen gjennom Løveporten. Med det er vi rett i bibelsoga. Lidingsvegen til Jesus, Via Dolorosa, startar drygt hundre meter lenger inne. Til høgre ligg det som på Jesu tid var Betesda-dammen, der sjuke vart lækte. Litt framme til venstre ligg restane av Antonia-borga der Pilatus sat og administrerte. Vi går så vidare til Golgata, vitjar Klagemuren og ser Tempelhøgda, og vi besøkjer Davidsbyen og Sions berg, der Jesus i påskeveka hadde nattverden med disiplane sine. Denne dagen bør ein kle seg ledig og med høveleg fottøy. Etter denne rundturen køyrer bussen oss frå gamlebyen og attende til hotellet. Om kvelden samlast vi til fellesmiddag på hotellet vårt.

Etter middagen vil Lomheim kåsere og trekkje fram opplevingar vi har hatt i det gamle Jerusalem denne dagen.
(F, M)

Lørdag 10. april - Nasaret, Magdala, Kapernaum med Gennesaretsjøen og Jordan-dalen
Etter frukost reiser vi med buss nordover til Nasaret i Galilea. Der besøkjer vi Maria Bodskapskyrkje, før turen går gjennom Magdala og vidare nedover mot Kapernaum som ligg ved Gennesaretsjøen, denne sjøen som er om lag to hundre meter under havet! I bakkane vest for Kapernaum heldt Jesus i følgje tradisjonen Bergpreika si. Når vi forlet Kapernaum, dreg vi vidare langs sjøen, der vi kjem til å stanse og ha lunsj. «Petersfisken» frå Gennesaretsjøen står på menyen. Det er ein abbortype med mykje bein. Etter lunsj tek vi fatt på Jordan-dalen sørover og vonar å få med oss eit godt utsyn mot Jeriko, som er rekna for å vere ei av dei eldste bydanningane i verda.

Retur til hotellet i Jerusalem der vi igjen har middag på hotellet, og med program og opplegg som dei andre kveldane.
(F, L, M)

Søndag 11. april - Yad Vashem, Knesset og Betlehem med Fødselskyrkja
Etter frukost blir det ein kort køyretur til den nye delen av Jerusalem for å besøkje museet Yad Vashem, som er til minne om Holocaust. På vegen dit passerer vi Knesset, det israelske parlamentet.
Deretter køyrer vi sørover til Betlehem for å besøkje Fødselskyrkja. Byen Betlehem ligg i ei skråning, og vi tek også turen ned på markene der gjetarane i følgje Lukas var med flokken sin om natta. Når vi er i Betlehem, vil vi oppleve at det i stor grad er ein kristen, palestinsk by. Og når vi på køyreturen denne dagen passerer den høge muren, blir vi minna om at Palestina og Israel i dag er to skilde nasjonar.

Bussen køyrer oss tilbake til hotellet, der vi også denne kvelden har fellesmiddag.
Under og etter middagen blir det innslag og kåseri av Lomheim, og det blir høve for andre å bidra.
(F, M)

Måndag 12. april - Daudehavet, gondoltur på Masada, En Gedi og Qumran
Etter frukost går turen til Daudehavet. Vi startar i Jerusalem på 700 m.o.h. og køyrer så sørover, alt medan det blir meir og meir øydemark. Kanskje ser vi nokre beduinfamiliar langs vegen. Etter mindre enn ein times køyring, er vi ved sjøen som ligg 410 meter under havet, verdas lågaste punkt. Første stopp i øydemarka blir ved fjellet Masada, eit hebraisk ord som betyr ’borg’. På toppen bygde kong Herodes både palass og forsvarsborg i åra 37-31 f.Kr. Under det jødiske opprøret mot romarane rundt år 70 e.Kr. forskansa ei motstandsgruppe seg her. Først etter langvarig kringsetjing av romerske legionar måtte folka her gje tapt. Historia fortel at 976 jødar tok sitt eige liv då romarane til slutt braut gjennom muren rundt toppen. Etter denne hendinga har jødane eit ordtak som seier «Aldri meir Masada». Vi må nytte gondolbane opp og ned. Det er flott utsikt over Daudehavet frå det 700 meter høge fjellet. Etter Masada dreg vi vidare til naturreservatet En Gedi med sine legendariske kjelder og sin sjeldne vegetasjon. I følgje Gamletestamentet var det her i denne vesle oasen at den unge David gøymde seg etter å ha hamna i unåde hjå kong Saul.

Deretter køyrer vi vidare nordover att til Qumran ved enden av Daudehavet, der dei kjende Daudehavsrullane vart funne i åra etter siste verdskrigen. Her er også gjort arkeologiske utgravingar med funn av bygningsrestar frå før Kristi fødsel. Lunsj på eiga hand  i Qumran. Etter lunsj spaserer vi ned til Daudehavet, og dei som vil, kan prøve  ein symjetur her før vi køyrer attende til hotellet i Jerusalem. På vegen opp att til Jerusalem vil vi sjå den staden der den barmhjartege samaritanen etter tradisjonen tok seg av den forkomne mannen som hadde blitt utsett for landevegsrøvarar.

Middag på hotellet.
(F, M)

Tysdag 13. april - Eiga tid i Jerusalem
Etter frukost er det tid på eiga hand på denne siste dagen i Jerusalem. Reiseleiarane står til rådvelde for idear og forslag. Hotellet vårt ligg ikkje langt frå eit par av dei mest travle og fargerike marknadsgatene i Vest-Jerusalem. Her blir det rikeleg høve til å handle og å oppleve folkelivet. Dei som ikkje synst så mykje om dét, kan ta trikken fire stoppestader austover frå hotellet og stige av ved Jaffa-porten. Derifrå kan ein vandre inn i gamlebyen og velje attraksjonar denne dagen. Reiseleiarane kjem med tips og svarar på spørsmål.

Middag på hotellet med avslutningssamvær.
(F, M)

Onsdag 14. april - Retur til Norge
Dette er dagen for avreise frå Israel. Flyet har avgang om morgonen, så etter frukost køyrer bussen oss vestover, direkte til flyplassen i Tel Aviv. Vi er framme i Oslo om ettermiddagen.
(F)

 

Teiknforklaring for måltid inkludert i prisen:
(F) Frukost
(L) Lunsj
(M) Middag

Avgangar & prisar

AvreisedatoAvreisestadReisemålLedige plassarFrå pris
8/4OsloI Jesu fotefar med Sylfest LomheimMeir enn 819 950,-Bestill