Om oss

Fotefar temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på trivsel og sosialt fellesskap på turane.

Vi har også med kunnskapsrike reiseleiarar som Sylfest Lomheim, Torgrim Titlestad, Bård Ose, Eva Bratholm, Joar Hoel Larsen, Tore Skeie, Edvard Hoem og Hans-Wilhelm Steinfeld.

Bak selskapet står Rasmus og Yngve Sunde. Dei er sjølve reiseleiarar og guidar. I tillegg har dei knytt til seg fleire dugande lokale guidar der dei fleste er norsktalande. 
Du finn oss på Leikanger.