Vikitg informasjon kring koronasituasjonen

Viktig informasjon til påmelde på turane våre

Utanriksdepartementet fråråder reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land.
Reiserådet gjeld i første omgang til 14. april. Som ein direkte konsekvens av dette let ikkje reisene våre fram til 14. april seg gjennomføre.
Vi kjem til å kontakte alle reisande på turane det gjeld.
Vi kjem tilbake med meir informasjon om reiser som går etter 14. april.

Vi har full forståing for at situasjonen kan virke uoversikteleg. Dette er ein ekstraordinær situasjon både for deg som reisande og oss som turoperatør.

 

På grunn av stor pågang har vi til tider lang ventetid på telefon (kvardagar mellom 09.00-11.00). Vi oppfordrar difor alle til å skrive e-post til post@fotefartemareiser.no