Skip to main content

Viktig informasjon kring koronasituasjonen

Viktig informasjon til påmelde på turane våre
Utanriksdepartementet kom fredag 3. april 2020 med eit tidsubestemt reiseråd for hele verden.
"Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land." Det settes ingen sluttdato, men reiserådet gjelder «inntil videre».

Reiserådet frå UD gjeld no til 15. mai 2021. I mellomtida er det gjort unntak for reiser til nokre få land og omåder. Desse unntaka er basert på smittetalet og kan endre seg fort. For oppdatert informasjon om kva område unntaka gjeld for sjå denne linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

For våre reisande betyr dette at vi praktiserer 14 dagars-regelen for heile verda. Det vil seie at er det eit reiseråd til destinasjonen for ei pakkereise som skal gjennomførast dei neste 14 dagane kan reisande avbestille den og få pengane igjen, jf pakkereiselovens paragraf 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dagar gjelder ordinære avbestillingsreglar.

Dersom du har booka ei reise med avreise dei neste 14 dagane som er avlyst jamfør reiseråda til utanriksdepartementet, kontaktar vi deg med informasjon om det. Om reisa kan gjennomførast, vil du 14 dagar før avreise få tilsendt informasjon om turen.

Reise i lengre fram enn 14 dagar
Vi fylgjer situasjonen nøye og oppdaterer dei kundane som vert ramma av utanriksdepartementet sitt reiseråd. Dersom det skulle vere andre forhold som gjer at reisa ikkje let seg gjennomføre, tek vi også kontakt med deg.

Fleire av dykk tek kontakt med spørsmål knytt til om de skal betale inn restbeløpet eller ikkje. Du som kunde har fylgjande moglegheiter:

1. Du kan betale inn restbeløpet. Då kan du delta på reisa dersom den vert gjennomført. Dersom det ikkje er mogleg vil du få heile det innbetalte beløpet refundert. Då tek me også kontakt med deg. 

2. Du kan avbestille bestillinga di. I dette tilfellet gjelder vanlege reisevilkår som du har fått tilsendt ved bestilling. Det vil sei at det kan hende du mister noko av det innbetalte beløpet. Det avheng av når du avbestiller. Dersom du ynskjer å avbestille, held det at du sender oss ein e-post om det. Legg også ved kontonummeret ditt dersom du har krav på noko refundert. Send det til post@fotefartemareiser.no

 

Ein kan halde seg oppdatert sjølve også på UD sine sider for reiseråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Telefonlinjene våre er opne kvardagar mellom 9:00-13:00.

Vi oppfordrar alle til å skrive e-post til post@fotefartemareiser.no.

Søk
Kontakt oss
Adresse:
Fotefar Temareiser AS
Sognefjordvegen 40
6863 Leikanger
  • RGF Logo