Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og selskapet legg stor vekt på å skape trivsel og sosialt fellesskap på turane. Bak Fotefar Temareiser står Arne, Rasmus og Yngve Sunde. Dei er både reiseleiarar og guidar, og dei har i tillegg knytt til seg Sylfest Lomheim som reiseleiar til Normandie og Island, Lars Nes til Berlin, Bjørn Sørheim til Skottland og Nord-England og Olav Stedje til Sørstatane. I 2015 er vi så heldige å få med oss Ragnar Hovland til New York, Eva Bratholm til New York og Washington og Hans-Wilhelm Steinfeld på to turar til St. Petersburg og Moskva.

Temareiser

St.Petersburg & Moskva

05.09. - 12.09.
St.Petersburg & Moskva    03.10. - 10.10.
Gran Canaria 2015
30.01. - 06.02.
New York med Ragnar Hovland
13.03. - 21.03.
Roma & Toscana
11.04. - 18.04.
Skottland & Nord-England
29.04. - 06.05.
Berlin
29.04. - 04.05.
Normandie & Paris
20.05. - 27.05.
Liverpool
20.05. - 25.05.
USA - Midtvesten
17.07. - 28.07.
Island I
02.08. - 07.08.
Island II
20.08. - 25.08.
USA - Musikktur til Sørstatane
30.10. - 08.11.
Stockholm, Tallinn & Riga 20.06. - 28.06.
Færøyane 01.07. - 05.07.
New Orleans & Texas 08.10. - 19.10.
New York & Washington (Program under utarbeiding)09.10. - 17.10.