Kontaktinfo

Fotefar Temareiser AS
Nybø 1, 6863 Leikanger

Epost: post@fotefartemareiser.no

Tlf. 99494253
eller:

Rasmus Sunde

Yngve Sunde

Arne Sunde

Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og selskapet legg stor vekt på å skape trivsel og sosialt fellesskap på turane. Bak Fotefar Temareiser står Arne, Rasmus og Yngve Sunde. Dei er både reiseleiarar og guidar, og dei har i tillegg knytt til seg Sylfest Lomheim som reiseleiar til Normandie og Island, Bjørn Sørheim til Skottland og Nord-England, Lars Nes til Berlin og Olav Stedje til Sørstatane.

Temareiser

Roma & Toscana         
10.04. - 17.04.
Krakow                     
29.04. - 03.05.
Liverpool                 
30.04. - 05.05. 
Normandie & Paris     
23.05. - 30.05.
Skottland & Nord-England
08.06. - 15.06.
Stockholm, Tallinn & Riga    
21.06. - 29.06.
USA - Midtvesten
18.07. - 29.07.
Island I                           
06.08. - 11.08.
Island II
20.08. - 25.08.
Berlin
03.09. - 08.09.
Memphis, Nashville & Smoky Mountains
12.09. - 21.09.
Nashville, Memphis & New Orleans   03.10. - 12.10.
Nashville, Memphis & New Orleans    07.11. - 16.11.
Gran Canaria 201530.01. - 06.02.
New York med Ragnar Hovland        13.03. - 21.03.