Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på trivsel og sosialt fellesskap på turane.

Vi har også med kunnskapsrike reiseleiarar som Rasmus og Arne Sunde, Yngve Sunde, Sylfest Lomheim, Lars Nes, Bjørn Sørheim, Olav Stedje, Ragnar Hovland, Frank Aarebrot, Eva Bratholm og Hans-Wilhelm Steinfeld.

Temareiser

Ei reise i europeisk historie med Frank Aarebrot  12.06.- 20.06.
St.Petersburg og Moskva med Steinfeld I 
01.06. - 08.06.
St.Petersburg og Moskva med Steinfeld II 24.06. - 01.07.
St.Petersburg og Moskva med Steinfeld III 04.07. - 11.07.
Sagatur til Færøyane Fullbooka!11.07. - 15.07.
USA Midtvesten  23.07. - 02.08.
Budapest med Steinfeld 08.08. - 15.08.
Eventyrlege Island I  Fullbooka!10.08. - 15.08.
Eventyrlege Island II  Fullbooka!24.08. - 29.08.
Sagatur til Færøyane 
05.09. - 09.09.
Countrytur til Nashville og Memphis
07.10. - 15.10.
New York & Washington med Eva Bratholm Ekstratur! 
5.10. - 13.10.
New York & Washington med Eva Bratholm Fullbooka! 
14.10. - 22.10.
Kroatia, Bosnia ...med Aarebrot BT-FORDEL
15.10. - 22.10.
Den store musikkturen til Sørstatane
26.10. - 04.11.
Førjulstur til Budapest med Steinfeld BT-FORDEL
25.11. - 01.12.