Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på trivsel og sosialt fellesskap på turane.

Vi har også med kunnskapsrike reiseleiarar som Sylfest Lomheim Lars Nes, Bjørn Sørheim, Olav Stedje, Ragnar Hovland, Eva Bratholm og Hans-Wilhelm Steinfeld.

Temareiser

Færøyane  - fullbooka29.06. - 03.07.
St.Petersburg & Moskva III - fullbooka10.07. - 17.07.
USA - Midtvesten
18.07. - 29.07.
Island I - fullbooka02.08. - 07.08.
Island II - fullbooka20.08. - 25.08.
St.Petersburg & Moskva I - fullbooka05.09. - 12.09.
Countrymusikktur til Sørstatane 11.09. - 20.09.
St.Petersburg & Moskva II - fullbooka03.10. - 10.10.
New Orleans & Texas 08.10. - 19.10.
New York & Washington - fullbooka09.10. - 17.10.
Musikktur til Sørstatane - fullbooka30.10. - 08.11.
Musikktur til Sørstatane 2016 11.03. - 20.03.