Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og selskapet legg stor vekt på å skape trivsel og sosialt fellesskap på turane. Bak Fotefar Temareiser står Arne, Rasmus og Yngve Sunde. Dei er både reiseleiarar og guidar, og dei har i tillegg knytt til seg Sylfest Lomheim som reiseleiar til Normandie og Island, Lars Nes til Berlin, Bjørn Sørheim til Skottland og Nord-England og Olav Stedje til Sørstatane. I 2015 er vi så heldige å få med oss Ragnar Hovland til New York, Eva Bratholm til New York og Washington og Hans-Wilhelm Steinfeldtre turar til St. Petersburg og Moskva.

Temareiser

St.Petersburg & Moskva - fullbooka

05.09. - 12.09.
St.Petersburg & Moskva - fullbooka03.10. - 10.10.
St.Petersburg & Moskva Turprogram  - ekstratur 10.07. - 17.07.
USA - Musikktur til Sørstatane - ny tur i mars 201611.03. - 20.03.
Roma & Toscana - få plassar igjen
11.04. - 18.04.
Skottland & Nord-England - få plassar igjen
29.04. - 06.05.
Berlin - få plass igjen
29.04. - 04.05.
Normandie & Paris - fullbooka
20.05. - 27.05.
Liverpool
20.05. - 25.05.
USA - Midtvesten 
18.07. - 29.07.
Island I - få plassar igjen
02.08. - 07.08.
Island II
20.08. - 25.08.
USA - Musikktur til Sørstatane  - fullbooka
30.10. - 08.11.
Stockholm, Tallinn & Riga 21.06. - 29.06.
Færøyane  - fullbooka29.06. - 03.07.
New Orleans & Texas 08.10. - 19.10.
New York & Washington - fullbooka09.10. - 17.10.
USA - Countrymusikktur til Sørstatane11.09. - 20.09.