Velkommen til Fotefar Temareiser


Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på å skape trivsel og sosialt fellesskap på turane.

På turane våre har vi med kunnkakapsrike reiseleiarar som Sylfest Lomheim Lars Nes, Bjørn Sørheim, Olav Stedje, Ragnar Hovland, Eva Bratholm og Hans-Wilhelm Steinfeld.

Temareiser

Færøyane  - fullbooka29.06. - 03.07.
St.Petersburg & Moskva III - fullbooka10.07. - 17.07.
USA - Midtvesten
18.07. - 29.07.
Island I - fullbooka02.08. - 07.08.
Island II - fullbooka20.08. - 25.08.
St.Petersburg & Moskva I - fullbooka05.09. - 12.09.
Countrymusikktur til Sørstatane 11.09. - 20.09.
St.Petersburg & Moskva II - fullbooka03.10. - 10.10.
New Orleans & Texas 08.10. - 19.10.
New York & Washington - fullbooka09.10. - 17.10.
Musikktur til Sørstatane - fullbooka30.10. - 08.11.
Musikktur til Sørstatane 2016 11.03. - 20.03.