Søk reise

payment methods: Mastercard/Visa

Velkommen til Fotefar Temareiser

Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på trivsel og sosialt fellesskap på turane.

Vi har også med kunnskapsrike reiseleiarar som Hans-Wilhelm Steinfeld, Eva Bratholm, Sylfest Lomheim, Lars Nes, Bjørn Sørheim, Olav Stedje, Ragnar Hovland, Rasmus og Arne Sunde, Yngve Sunde.