Søk reise

payment methods: Mastercard/Visa

Velkommen til Fotefar Temareiser

Fotefar Temareiser har spesialisert seg på temareiser der historie- og kulturopplevingar står sentralt, og vi legg stor vekt på trivsel og sosialt fellesskap på turane.

Vi har også med kunnskapsrike reiseleiarar som Hans-Wilhelm Steinfeld, Sylfest Lomheim, Edvard Hoem, Eva Bratholm, Joar Hoel Larsen, Torgrim Titlestad, Tore Skeie, Tove Bakke, Lars Nes, Bjørn Sørheim, Olav Stedje, Rasmus og Arne Sunde.