Skip to main content

Turar med Sylfest Lomheim

Lomheim er språkvitar, omsetjar og debattant. Han er professor i norsk og omsetjing ved Universitetet i Agder og var i 2004 - 2010 den første direktøren for Språkrådet. Lomheim har òg vore statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Han var i fleire år språkkonsulent ved NRK og hadde blant anna ei sentral rolle i radioprogrammet Språkteigen. Han har óg vore norsklektor i Caen i Frankrike.

Søk
Kontakt oss
Våre telefontider er 09.00 til 12.00.
Adresse:
Fotefar Temareiser AS
Sognefjordvegen 40
6863 Leikanger
  • RGF Logo