07.02.2018: Bedriftsturar i regi av Fotefar

Fotefar Temareiser har i mange år arrangert turar for bedrifter og lag som har sendt oss førespurnader om turar. Frå 2018 går Fotefar meir aktivt inn i dette segmentet. Vi har lang erfaring i pakking av turar og arrangement av møter og forelesingar, og nyttar no denne kunnskapen til å tilby firma og lag rundt i landet tenestene våre. Sjå turforslag under arkfana Bedriftsturar, eller meir informasjon under Skreddersydde turar.