04.08.2019: Intervju med Rasmus Sunde på steincast, ein podcast av Hans-Wilhelm Steinfeld

75 år gamle Rasmus Sunde er utvandringshistorikeren som forvandlet sin akademiske kompetanse til gründervirksomhet innenfor reiseliv. På Steincast denne uken forteller han hvordan han grunnla og bygget opp det lille reiseoperatøren og nynorskprosjektet Fotefar Temareiser, som selger 11-1200 reiser på årsbasis over hele Norge.
https://corporatecommunications.no/steincasts/rasmus-sunde