16.03.2020: Endra telefontid

På grunn av mykje pågang endrar vi telefontida frå 09:00-11:00 frå og med 16. mars. Vi ber alle som har moglegheit til det sende oss e-post.