12.08.2020: Endra telefontid 09:00-13:00

Vi har no oppdatert våre telefontider 09:00-13:00 frå og med 10. august. Vi ber likevel alle som har moglegheit til det sende oss e-post.