Skip to main content

Cruise til Shetland, Orknøyane, Færøyane og Island med Gunnstein Akselberg og Tore Skeie

22. mai - 4. juni 2024.

Velkommen med på det store cruiset i Vesterled. Det er ikkje ofte sjansen byr seg til å oppleve så mange av desse interessante øyane - både store og små - på ei reise!

Vi startar med fly til London, der vi overnattar før vi går om bord i cruiseskipet Ambience. Derifrå går ferda til Kirkwall på Orknøyane og vidare til Færøyane. Skipet set så kurs nordover mot Reykjavik på Island før turen går rundt heile sagaøya med besøk i fleire hamner. Deretter seglar vi sørover igjen til Lerwick på Shetland før vi returnerer til London.

Undervegs blir det spennande foredrag av Tore Skeie om vikinghistoria, og av Gunnstein Akselberg om dei språklege fellestrekka vi har med vesterhavsøyane.

Tore Skeie har skrive fleire sakprosabøker om mellomalder og vikingtid, og han er kanskje mest kjend for boka Hvitekrist, som handlar om Olav Haraldsson og hans tid. Gunnstein Akselberg er lingvist og professor emeritus i nordisk språkvitskap. Han har  i mange år hatt språkspalta «Snakk med oss» i NRK Hordaland, og han er også kjend frå programmet «Eides språksjov» på NRK1.

Det er første gong nokosinne at Fotefar temareiser kan tilby eit cruise til alle desse øyane på same turen. I tillegg går båten rundt heile Island.  Dette er ein heilt unik tur som vil bli eit minne for livet!

 

 

Søk

Dagsprogram

 • Atterhald om endringar

  Teiknforklaring for måltid inkludert i prisen:
  (F) Frukost
  (L) Lunsj
  (M) Middag

 • Dag 1: Onsdag 22. mai - Vi reiser til London

  Avreise frå Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til London. Vi blir fleire grupper frå ulike avreisebyar på dette cruiset.

  Bussen vår tek oss frå flyplassen til hotellet, der det blir eit fellesmøte med informasjon om kva som ventar oss på reisa. Det er ikkje så mange cruise som tek heile denne reiseruta, så vi er heldige som får denne sjansen. Fellesmiddag på hotellet, der vi blir betre kjende med kvarandre før vi startar sjølve cruiset.
  (M)

 • Dag 2: Torsdag 23. mai - London og om bord på cruiseskipet Ambience

  Etter ein god frukost på hotellet får vi dei første foredraga av Tore Skeie og Gunnstein Akselberg. Tema kjem seinare. Etterpå har vi tid til å sjå oss om i nærområdet før bussen køyrer oss til cruiseskipet, og vi er klare for å gå om bord og sjekke inn på båten. Den går frå kaien i London (Tilbury) seint på ettermiddagen, og vi må vere ute i god tid. Skipet vårt, Ambience, er nyoppussa i 2022 og tilbyr ei cruiseoppleving med ein uformell og vennleg atmosfære. Dei fleste av dei andre på skipet er engelske turistar.

  Etter avgang frå Tilbury i utløpet av Themsen møtest vi i restauranten til den første middagen om bord. Vi har våre eigne bord, og kan nyte maten medan skipet seglar ut Themsen og svingar nordover langs Englands austkyst. Resten av kvelden og natta går med til å segle mot Orknøyane.
  (F, L, M)

 • Dag 3: Fredag 24. mai - Ein dag til sjøs

  Vi seglar nordover austkysten av Skottland og kjem etter kvart ut i rom sjø.

  Denne dagen er vi på sjøen heile tida, og vi legg opp til foredrag av Gunnstein Akselberg og Tore Skeie. Elles er det mange ting å gjere om bord. Ambience er eit tradisjonelt britisk cruiseskip, så her kan ein blant mykje anna få med seg «afternoon tea» og andre erkebritiske aktivitetar.

  Det blir god tid til slappe av og nytte seg av alle skipet sine fasilitetar. (Nokre av desse kan bestillast på førehand). I tillegg til den store salen som viser show på kveldane, finst det shoppingsenter, bibliotek, arts/crafts-rom, utandørs gå/joggeløype og rom for kortspel om bord. Der er også fleire kafear og barar på skipet, og vi finn oss ein «stamkafe» der ein kan treffe reiseleiarane gjennom dagen. Det er heilpensjon om bord, så alle måltid på skipet er inkluderte i turprisen. Spa-tilbod finst også på Ambience, med sauna, dampbad og frisør, i tillegg til symjebasseng og badestampar.

  Om kvelden møtest vi til middag i avdelinga vår i hovudrestauranten.
  (F, L, M)

 • Dag 4: Laurdag 25. mai - Orknøyane

  Før frukost seglar vi inn blant dei 70 øyane som utgjer Orknøyane. Desse øyane har vore busette i over 8500 år og vart erobra og overtekne av nordmenn i år 875. Øyane vart seinare annekterte av Skottland i 1472, etter at det ikkje vart betalt medgift for brura til kong Jakob den tredje.

  Skipet legg til i hovudstaden Kirkwall, som ligg på hovudøya Mainland, og vi har tida fram til sein ettermiddag i byen. Her er det lagt opp til at vi kan delta på ekskursjonar i regi av reiarlaget. Den imponerande St. Magnus-katedralen dominerer bybildet, og rundt katedralen finn vi smale, koselege gater og dei karakteristiske grå steinhusa. Katedralen vart oppført av Ragnvald Orknøyjarl til ære for onkelen hans Magnus Orknøyjarl. Byggjearbeidet starta i 1137, og katedralen har store likskapstrekk med Nidarosdomen. Den er i dag det viktigaste minnesmerket over Orknøyane si norske historie.

  Vi kan også anbefale to andre attraksjonar, nemleg Tankerness House, eit vakkert bevart landsbyhus frå 1500-talet og Orkney Wireless Museum, eit museum med innblikk i radiohistoria.

  Etter middag set skipet kurs mot nord i retning Færøyane. Vi sit som vanleg saman i hjørnet “vårt” i restauranten, men dei som vil, kan sjølvsagt prøve ein av dei andre restaurantane om bord.
  (F, L, M)

 • Dag 5: Søndag 26. mai - Færøyane

  Vi kjem fram til Runavik, berre 15 min køyring unna hovudstaden på Færøyane om morgonen. I motsetning til mange andre nordiske byar med trehus, har Torshavn aldri vorte ramma av ein omfattande bybrann. Vi finn difor mange bevarte hus frå 1500- og 1600-tallet i byen. 

  I Torshavn anbefaler vi at ein brukar tida til å rusle rundt i dei koseleg gatene. (Ein kan også bli med på ekstra-ekskursjon sett opp av cruise-selskapet mot tillegg i pris.) Spesielt bydelen Tinganes med sine karakteristiske raude hus med torvtak er verdt eit besøk. Dette var staden for tinget til dei første nordmennene som slo seg ned på Færøyane i 825. 

  Sjølv om Færøyane har vore underlagt Danmark i mange år, føler mange ei sterkare tilknyting til Norge. Her finst norsk/færøyiske foreiningar og festivalar som feirar vår felles vikinghistorie, samt ein tradisjonsmusikk med sterke band til den norske folkemusikken.  

  Etter heile dagen på Færøyane er vi klare for nye eventyr. Frå Tórshavn set skipet kurs mot nordvest i retning Island. Fellesmiddagen på restauranten vår om bord.  
  (F, L, M) 

 • Dag 6: Måndag 27. mai - Til sjøs

  Skipet tek oss med nordover mot Island denne dagen, og ruta vi følgjer har nok blitt brukt ofte heilt frå vikingtida og vidare i middelalderen. Vi legg opp til foredrag av Tore Skeie og Gunnstein Akselberg også denne dagen. Tema blir bestemt seinare.

  Elles er det mange ting å gjere om bord. Vi satsar på fint ver denne forsommardagen, og anbefaler å bruke dagen ute på dekk. Viss ein treng ei forfrisking, er det heile 11 tilbod om bord, inkludert cocktail- og vinbar og fleire pubar. Utvalet av restaurantar er også stort med alt frå gourmetrestaurantar med kvite dukar til enklare bistroar.

  Om kvelden møtest vi til middag i avdelinga vår i hovudrestauranten. Viss ein ønskjer det, kan ein også ete på ein av dei andre restaurantane om bord.
  (F, L, M)

 • Dag 7: Tysdag 28. mai - Reykjavik, Island

  Tidleg denne lyse morgonen køyrer skipet langs sørkysten av island forbi Vik i Myrdal og Vestmannaøyar før vi kjem fram til hovudstaden, Reykjavik.

  Denne dagen har vi god tid til å oppleve bykjernen i Reykjavik. Vi kan for eksempel anbefale eit besøk i den særmerkte og ruvande Hallgrímskyrkja. Er ein heldig, får ein kanskje med seg ein liten orgelkonsert der. Ved sida av kyrkja står ein stor statue av Leif Eiriksson, oppdagaren av Amerika. Statuen er ei gåve frå USA i samband med 1000-års jubileet for Alltinget i 1930. Derifrå er det kort veg til statuen av Ingolf Arnarson. Han kom frå Sunnfjord i år 874 og var den første landnåmsmannen på Island. Frå statuen kan vi sjå det imponerande konserthuset Harpa.

  Landnåmsmuseet Reykjavik 871 +/-2 er også verdt å få med seg. Museet har fått namnet sitt frå eit vulkanutbrot som fann stad rundt denne tida. Det spreidde seg oske frå utbrotet som kom til å breie seg utover store delar av Island. I dag vert dette oskelaget nytta til å tidfeste funn frå utgravingar.

  Eit anna alternativ for dei som er historieinteresserte, er Islands nasjonalmuseum. Ein kan også vitje Sagamuseet som viser landnåmsperioden og den eldste islandske historia på ein framifrå måte.

  Reykjavik vert rekna som verdas minste metropol med gode høve til shopping. Fleire kan kanskje tenke seg å bruke noko tid i handlegatene i sentrum. Dei beste butikkane finn vi i Laugavegur, Bankastræti og til dels i Austurstræti og i Vesturgata. Andre vil gjerne berre rusle rundt i sentrum for å oppleve folkelivet. Ein kan også melde seg på utflukter arrangert av cruiseselskapet mot tillegg i turprisen.

  Om kvelden blir det middag i hovudrestauranten medan vi startar seglasen rundt Island.
  (F, L, M)

 • Dag 8: Onsdag 29. mai - Isafjordur, Island

  Neste morgon får vi morgonforedrag med Gunnstein Akselberg og Tore Skeie på veg inn til Isafjordur heilt nordvest på island. Byen har 2600 innbyggjarar og har lenge vore eit handelsentrum i vestfjordane, den delen av Island som liknar mest på dei norske fjordane. Isafjordur var ein av seks handelsstader på Island som fekk kjøpstadsrettar i 1786, og er no den største bygda i området. Heile vestfjordane-regionen har berre 9500 innbyggjarar, og det er den spektakulære naturen som trekk til seg besøkande. Blant dei mest kjende attraksjonane er vakre Arnafjördur og den imponerande fossen Dynjandi.

  Vi har god tid til å rusle rundt i den vesle byen, gå på kafe eller besøke Westfjords Heritage Museum som syner fram historia til vestfjordane. Ein kan også velje å melde seg på ekskursjonar i regi av cruiseskipet til attraksjonar i nærleiken.

  Avgang om kvelden. Etter middag i restauranten set skipet kurs mot aust i retning Akureyri.
  (F, L, M)

 • Dag 9: Torsdag 30. mai - Akureyri, Island

  Om natta har skipet teke seg langs nesten heile nordkysten av Island. Det er lyse netter på forsommaren, så viss ein er ein morgonfugl, kan ein få med seg utsynet mot den spektakulære kysten. Tidleg denne morgonen er vi framme i Akureyri, Islands fjerde største by med 17 000 innbyggjarar. Hovudnæringane her er fiske og jordbruk, og byen har også Universitet.

  Akureyri blir kalla Nord-Islands hovudstad, og innbyggjararane meiner dei har det beste veret på Island. Det har blitt ein trend i sosiale media å leggje ut solskinsbilde frå byen på taggen #alwaysgoodweatherinakureyri. Når ein er i Akureyri, bør ein få med seg eit av dei mange galleria og kunstmusea i sentrum. Eit besøk i den modernistiske kyrkja i byen kan også anbefalast.

  Cruiseselskapet tilbyr ekskursjonar til ulike attraksjonar i området rundt byen. Vi sender ut informasjon om desse i god tid. Dei som ikkje skal på ekskursjon, har god tid til å rusle rundt i Akureyri, ta ein tur på kafe eller besøke ein av dei koselege butikkane i byen.

  Når skipet lettar anker, er vi klare for fellesmiddag på restauranten om bord der vi har vår eigen seksjon. Ein kan også velje å ete på ein av dei andre restaurantane på skipet.
  (F, L, M)

 • Dag 10: Fredag 31. mai - Seydisfjordur, Island

  Om natta har skipet teke oss ein ny etappe på rundturen vår rundt Island, og vi ankrar opp i vesle Seydisfjordur med berre 800 innbyggjarar. Byen vart bygd av norske fiskarar på 1800-talet, og mange av dei gamle trehusa er bevarte. Her har vi god tid til å gjere oss kjende i byen, og rusle rundt i dei koselege gatene. Sjølv om byen er liten, finst her fleire kafear, og her er også butikkar som sel typiske islandske strikkegenserar og anna handverk.

  Aust-Island har fantastisk natur, og cruiseselskapet legg opp til ulike utflukter denne dagen. Meir informasjon om desse turane kjem seinare.

  Avreise seint om ettermiddagen. Denne kvelden seglar skipet nedover austkysten, og vi legg Island bak oss og set kursen mot Shetland. Viss vi er heldige, får vi med oss ein fin solnedgang denne siste mainatta.
  (F, L, M)

 • Dag 11: Laurdag 1. juni - Til sjøs

  Skipet tek oss med sørover mot Shetland. Vi legg opp til foredrag av Tore Skeie og Gunnstein Akselberg også denne dagen. Tema blir bestemt seinare.

  Vi har møtepunkt i stamkafeen vår, så ein kan slå av ein prat med kvarandre der utover dagen. Her vil ein også finne reiseleiarane til faste tidspunkt både på formiddagen og ettermiddagen. Vi anbefalar elles å nytte seg av dei mange tilboda og aktivitetane om bord, eller nyte livet ved symjebassenget viss veret tillet det.

  Om kvelden møtest vi til middag i avdelinga vår i hovudrestauranten.
  (F, L, M)

 • Dag 12: Søndag 2. juni - Lerwick, Shetland

  Når vi vaknar denne morgonen, seglar skipet inn mot Lerwick på Shetland. Hovudstaden har 7500 innbyggjarar – ein tredjedel av alle som bur på øyane som utgjer Shetland. Vi glir roleg inn mot dei gråbrune steinhusa i byen som står i kontrast til dei irrgrøne markene rundt. Her har vi tid i land til å bli kjend i den vesle bykjernen. Ein kan velje om ein vil vere med på ein av ekskursjonane som vert arrangerte av cruiseskipet (ikkje inkludert i turprisen), eller bruke tida på eiga hand. Lerwick er kjend for å ha mange butikkar med godt utval, så her er det også anledning til litt handling.

  Vikinghistoria og den norrøne identiteten står framleis sterkt på Shetland. Hjaltland (Shetland) vart kolonisert av norske vikingar på slutten av 800-talet, og kolonistane etablerte seg her med eigne lover og språk. Språket utvikla seg til det vestnordiske språket norn, eit språk som døydde ut først på 1800-talet. Etter at Harald Hårfagre hadde samla Noreg til eitt rike, flykta mange av motstandarane hans, og nokre av dei slo seg ned på Orknøyane og Hjaltland. Med desse øyane som base dreiv dei plyndringstokt mot Skottland og Noreg. Dette resulterte i at Harald Hårfagre samla ein stor flåte, og rundt år 875 kom flåten hans til det som i dag er den vesle tettstaden Haroldswick på øya Unst og annekterte både Orknøyane og Hjaltland.

  Banda mellom Shetland og Norge har også vore sterke i nyare tid. Hausten 1940 vart ei norsk marineavdeling med tilnamnet Shetlandsgjengen etablert i Scalloway for operasjonar mot Noreg. På Shetland hadde det etter kvart samla seg kring 30 fiskeskøyter som norske flyktningar hadde segla over. Ein del av desse skøytene vart no innleigde, og norske fiskarar vart verva som frivillig mannskap. Shetlandsgjengen segla i hemmelege oppdrag mellom Noreg og Shetland og frakta Linge-karar, etterretningsfolk, flyktningar, instruktørar for motstandsrørsla og militære forsyningar. I alt gjorde Shetlandsgjengen over 200 turar, der den mest kjente, Leif Andreas Larsen (Shetlands-Larsen), var skipper for 52 av turane.

  Etter ein dag på land lettar vi anker og seglar nordover. Fellesmiddag på restauranten om bord, der vi har ein eigen seksjon for gruppa vår.
  (F, L, M)

 • Dag 13: Måndag 3. juni - Til sjøs

  Denne dagen går med til å segle sørover langs austkysten av England. Vi legg opp til foredrag av Gunnstein Akselberg og Tore Skeie. Tema blir bestemt seinare.

  På vegen sørover passerer vi Lindisfarne-klosteret berre 5 dagar før på året enn datoen for det første vikingangrepet. 8. juni i året 793 gjekk vikingar i land, drap munkane og stal skattar frå klosteret. Dette er det eldste dokumenterte vikingåtaket, og difor blir det ofte rekna som byrjinga på vikingtida.

  Om kvelden møtest vi til middag i avdelinga vår i hovudrestauranten. Viss ein ønskjer det, kan ein også ete på ein av dei andre restaurantane om bord.
  (F, L, M)

 • Dag 14: Tysdag 4. juni - Heimreise

  Om morgonen seglar vi roleg inn Themsen mot London. Etter den siste frukosten om bord er vi klare for utsjekking. Bussen vår ventar på oss ved kaien og tek oss til flyplassen. Avgangar til Oslo, Bergen og Stavanger.
  (F)

 • Om skipet: Ambience

  Vi seglar med skipet Ambience. Det har 789 gjestelugarar med senger til 1400 passasjerar. Det vart bygd i 1991 med siste oppussing i 2022. Det har 11 gjestedekk og 9 heisar. Om bord finn vi noko for ein kvar smak både i restaurantar, barar, salongar og underhaldning. Det er kasino, butikkar, diskotek, handverksrom, bibliotek, treningssenter og spa-avdeling.

  Her ser du dekkplanen:

  Ambience
Kontakt oss
Våre telefontider er 09.00 til 12.00.
Adresse:
Fotefar Temareiser AS
Sognefjordvegen 40
6863 Leikanger
 • RGF Logo